St. Manuel surt 06:17 i es pon 21:27 surt 12:19 i es pon 00:26

Notícies

El Vaticà dóna llum verda al nou Institut de Litúrgia amb rang de Facultat de l’Ateneu Universitari Sant Pacià

1 de juliol de 2020Notícies Compartir:

L’Ateneu Universitari Sant Pacià (AUSP) comptarà a partir del curs acadèmic 2020-2021 amb un nou Institut amb rang de Facultat, que se sumarà a les ja existents de Teologia, de Filosofia i Antoni Gaudí d’Història, Arqueologia i Arts cristianes. El cardenal Giuseppe Versaldi, Prefecte de la Congregació per a l’Educació Catòlica, va signar el proppassat 11 de juny els decrets corresponents a la constitució canònica de l’Institut de Litúrgia “ad instar Facultatis”, que quedà integrat en l’Ateneu Universitari Sant Pacià. Els decrets, adreçats al cardenal Joan-Josep Omella, arquebisbe de Barcelona i Gran Canceller de l’Ateneu, inclouen el document de constitució de la nova institució acadèmica, que té rang de Facultat, els seus Estatuts, l’elenc del seu claustre de professors i el nomenament del seu primer preside, el Dr. Gabriel Seguí i Trobat.

La nova institució acadèmica, que farà servir les sigles ILF, sorgeix de l’Institut Superior de Litúrgia de Barcelona (ISLB). L’ISLB havia estat erigit a partir de l'Institut de Litúrgia, pertanyent al Centre de Pastoral Litúrgica de Barcelona (1958), i havia estat incorporat a la Facultat de Teologia de Catalunya actuant com a Departament de Litúrgia de la Facultat. Ara, després d’una llarga experiència en el camp de la docència i de la investigació, la Santa Seu ha volgut ratificar el gran servei que l’ISLB ha prestat a l’Església en el camp de l’estudi de la Litúrgia, sobretot en els països d’Amèrica Llatina i d’Àfrica, i alhora ha volgut promoure el cultiu de la investigació pluridisciplinar dins el camp de la Litúrgia, proposant un diàleg fecund entre la recerca de les fonts litúrgiques, la teologia i la pastoral litúrgiques -aquesta darrera, recolzada pel Centre de Pastoral Litúrgica de Barcelona. La nova institució, que impartirà les classes en llengua castellana, com ja feia l’ISLB, donarà títols de segon cicle (Llicenciat o Màster en Litúrgia) i de tercer cicle (Doctorat en Litúrgia).

La consolidació d'una institució

El Dr. Gabriel Seguí, preside del nou ILF, afirma que aquest reconeixement “suposa la consolidació com a centre universitari d'abast internacional; i la potestat de donar títols de batxiller, llicenciat i doctor en litúrgia” –actualment, els títols eren en teologia amb especialitat en litúrgia-. Aquest ascens en la categoria acadèmica del fins ara ISLB significa “que l'Institut de Litúrgia té el rang de facultat, experimentalment, durant cinc anys”, explica el Dr. Seguí. Passats aquests cinc anys, l’ILF ja portarà el nom de “Facultat”. I afegeix: “aquest és el camí habitual en l’ordenament acadèmic de l’Església catòlica”. Per la seva banda, el rector de l’AUSP, Dr. Armand Puig i Tàrrech, ha manifestat que la nova institució representa “una consolidació de les facultats eclesiàstiques i, per tant, de l’Ateneu Universitari que les aplega”. I alhora ha remarcat que la projecció internacional dels estudis litúrgics impartits a Barcelona constitueix “una realització pràctica de la comunió entre les esglésies de Barcelona i altres esglésies d’Amèrica i Àsia, necessitades de suport en el camp de la formació litúrgica superior”.

L’alt reconeixement vaticà a les institucions docents amb seu a Barcelona culmina una llarga tradició litúrgica, que comença l’any 1915. Aquell any se celebrava a Montserrat el I Congrés Litúrgic, i Catalunya entrava de ple en el moviment litúrgic que prepararia el Concili Vaticà II. Amb el pas del temps, Barcelona s’ha convertit en una ciutat amb una àmplia oferta litúrgica. Així l’any 1958 es creava el Centre de Pastoral Litúrgica, i el 1969 es fundava la Societat Catalana d'Estudis Litúrgics, adscrita a la Secció Històric-Arqueològica de l'Institut d'Estudis Catalans. El 1986 era erigit l’Institut Superior de Litúrgia de Barcelona dins la Facultat de Teologia de Catalunya. La sòlida tradició litúrgica catalana ha donat un grapat d’estudiosos de relleu internacional, com el bisbe Dr. Pere Tena, el Dr.h.c. P. Alexandre Olivar, el Dr. P. Jordi Pinell, i els Drs. Pere Farnés, Joan Bellavista, José Aldazábal i Miquel dels Sants Gros, entre molts d’altres.

L’acte de presentació de la nova institució, que ja serà plenament operativa el proper any acadèmic 2020-2021, es durà a terme el dia 9 d’octubre durant l’acte d’inauguració de curs de l’Ateneu Universitari Sant Pacià.