St. Bernadí de Siena surt 06:27 i es pon 21:09 surt 13:16 i es pon 01:53

Notícies

L'Ateneu Universitari Sant Pacià es consolida després de tres anys d'existència

26 de setembre de 2018Notícies Compartir:

El rector de l’Ateneu Universitari Sant Pacià (AUSP), Dr. Armand Puig, ha subratllat aquest migdia les diverses iniciatives acadèmiques que han anat emergint en els tres anys d'existència de l'Ateneu. Concretament, s'ha referit a la pròxima constitució del "Centre Internacional d'Estudis Avançats Antoni Gaudí i els seus col·laboradors" i a tres càtedres: la Càtedra de Teologia Pastoral "Arquebisbe Josep Pont i Gol", constituïda el 2016, i dues càtedres que es troben en fase de constitució: la Càtedra de Ciència i Fe, i la Càtedra de Pensament i Acció Social de l'Església. D'altra banda, en aquests tres anys s'ha accentuat la vessant dels estudis musicals superiors: s'ha formalitzat un Màster en Patrimoni Musical Litúrgic, dirigit pel Dr. Jordi-Agustí Piqué -en conveni amb la UB i amb la col·laboració de l'ESMUC-, i un Diploma en Música Sacra, responsabilitat del Dr. David Abadías –degà de la Facultat Antoni Gaudí-, orientat a la formació dels responsables del cant i la música litúrgica de les parròquies i comunitats.

 

La intervenció del Dr. Armand Puig ha tingut lloc en el decurs de l'acte d'inauguració de curs de l'Ateneu Universitari Sant Pacià (AUSP), que integra les facultats de Teologia, Filosofia i Antoni Gaudí, els instituts superiors de Litúrgia, Teologia Fonamental, el CETEM de Mallorca i sis instituts de Ciències Religioses (els de Barcelona, Girona, Lleida, Mallorca, Tarragona i Vic). L'acte s'ha celebrat a l'Aula Magna del Seminari Conciliar de Barcelona i ha estat presidit pel cardenal de Barcelona, Joan Josep Omella, Gran Canceller de l'AUSP, amb la presència de tots els bisbes de les diòcesis catalanes.

 

Respecte a la Facultat Antoni Gaudí, el rector de l'AUSP ha subratllat que el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya ha reconegut el Grau en Història, Arqueologia i Arts Cristianes com a via d'accés al cos de professors de Secundària en Geografia i Història i al cos de professors en arts plàstiques i disseny (Conservació i restauració de materials arqueològics, Història de l'art), cosa que suposa que a partir d'ara els alumnes d'aquesta titulació tenen una àmplia sortida professional. El Dr. Puig ha destacat també que aquesta facultat és un instrument que permet dotar a les diòcesis catalanes d'experts en patrimoni material i documental que garanteixin el futur d'aquest patrimoni amb uns coneixements adequats d'art, arqueologia, teologia i filosofia, i amb una titulació que té un ple reconeixement públic. I, finalment, ha dit que la Facultat està enllestint l'especialització en Història de l'Església, amb una doble vessant: estudis generale i estudis sobre Amèrica Llatina.

 

El Cardenal de Barcelona i Gran Canceller ha fet públic que el rector de l'Ateneu, Dr. Armand Puig i Tàrrech, ha estat confirmat en el càrrec per tres anys més. Igualment, el degà de la Facultat de Teologia de Catalunya, Dr. Joan Planellas, ha estat confirmat en el càrrec després d'un primer termini de tres anys. Pel que fa al Dr. Jaume Aymar, que ha finalitzat el seu sexenni de deganat, el Consell de la Facultat de Filosofia haurà de votar un nou degà. També ha completat els dos triennis el Dr. Joan Carrera, com a director de l'Institut de Teologia Fonamental. Serà substituït pel Dr. Jaume Flaquer.

 

 

Lliçó inaugural del Dr. Xavier Morlans, professor de la Facultat de Teologia de Catalunya

El Dr. Xavier Morlans, professor de la Facultat de Teologia de Catalunya (FTC), ha impartit la lliçó inaugural del curs, que porta per títol Escletxes en el jo impermeable a Déu. La proposta cristiana en un món secular. El Dr. Morlans ha explicat que "un procés de secularització que venia de lluny i que s'ha intensificat amb els canvis accelerats de l'últim terç del segle passat i dels primers lustres del segle XXI ha fet que aquesta suposada capacitat de la persona per a rebre amb bona predisposició la revelació del Déu cristià s'hagi vist com ennuvolada".

 

El Dr. Morlans ha examinat escletxes o fissures en el jo impermeable a Déu en la nostra societat occidental i ha donat unes orientacions pastorals per a proposar, en un context dialogal, la novetat de la nostra religió cristiana. Ha assenyalat quatre escletxes: les experiències entorn de la procreació i educació d’un fill, l’àmbit dels afectes, la necessitat de confiança i la necessitat de vincles i lligams interpersonals i socials. En el darrer apartat de la seva lliçó, ha donat orientacions pastorals per proposar les respostes de la tradició cristiana a les escletxes del jo postmodern:

 

1.    Ajudar l’interlocutor a que reconegui les seves pròpies escletxes.

2.    Suggerir-li que hi hagi una resposta més enllà de les teràpies psicològiques i humanistes.

3.    Proposar-li la trobada personal amb Jesucrist com a guaridor radical i regenerador dels vincles humans.

 

“La proposta cristiana, sempre en un context de diàleg, presenta Jesucrist com a mediador que permet recuperar la nostra condició de fills, de germans i el vincle comunitari”, ha conclòs el Dr. Xavier Morlans.

 

Recupera l'acte: