St. Manuel surt 06:17 i es pon 21:27 surt 12:19 i es pon 00:26

Notícies

Robert Baró, professor de la Facultat Antoni Gaudí, ha llegit la seva tesi doctoral

31 d'octubre de 2019Notícies Compartir:

 El professor Robert Baró ha llegit la tesi doctoral i ha aconseguit així el tìtol de doctor. La investigació, titulada "Escrivans al Vallès. Segles X i XI", ha estat dirigida pel Dr. Antoni Virgili, professor de la Universitat Autònoma de Barcelona i professor col·laborador de la Facultat Antoni Gaudí. 

La lectura de la tesi s'ha fet a la UAB amb un tribunal compost pels Drs. Jesús Alturo, Marc Sureda i David Abadias. Els tres membres del jurat han felicitat el doctorand pel nivell de la seva tesi i li han donat consells per millorar el seu treball en  un futur. El tutor, Antoni Virgili, ha tingut un record pel Dr. Miquel Barceló, traspassat ara fa sis anys i que va ser el primer director de la tesi de Mn. Robert.

El recén doctorat Robert Baró ha tingut una qualifiació d'excel·lent pel seu treball, i resta a l'espera de si se li otorga el qualificatiu de Cum laude, un qualificatiu que es vota en secret i que es dóna, si s'escau, vint dies després de la lectura de la tesi. 

El cardenal Lluís Martínez Sistach, present a l'acte, ha pres el torn de paraula per felicitar de cor a Mn. Baró i ha posat en relleu la importància d'aquest doctorat també per la Facultat Antoni Gaudí.