St. Bernadí de Siena surt 06:27 i es pon 21:09 surt 13:16 i es pon 01:53

Notícies

Se celebra el tercer Simposi Internacional Reforma i Reformes en l'Església

25 de febrer de 2019Notícies Compartir:

Els dies 20 i 21 de febrer l’Ateneu Universitari Sant Pacià va celebrar el tercer i darrer simposi sobre Reforma i Reformes en l’Església, una nova ocasió per reflexionar i debatre el moment actual de la comunitat cristiana, tenint en compte les veus ecumèniques, i amb especial interès en la seva traducció en la pastoral.

En aquesta ocasió es volia aprofundir d’una manera especial en els valors nuclears del missatge de Jesús, que demanen una Església evangèlica, pobra, ecumènica i fraterna.

El primer dia, el rector de l’Ateneu, Dr. Armand Puig i Tàrrech, va donar la benvinguda i va agrair l’interès de tantes persones que hi van voler participar, de fet, unes 200, vingudes de Portugal, illes Canàries, Castella i sobretot de terres catalanes.

Una veu femenina autoritzada va donar el tret de sortida a les reflexions del matí. En efecte, la Prof. Daniela Sironi, doctorada en Història Contemporània i experta en els temes de pobresa i exclusió, va fer una valoració sobre què hem d’entendre avui per “perifèria”, i com aquesta dimensió de la nostra societat demana una conversió pastoral a l’Església, tal com apunta contínuament el Papa Francesc. Va acabar la seva intervenció fent referència a la rica experiència de tres dones recents que van optar per una entrega clara i decidida vers les perifèries.

El professor de litúrgia de l’AUSP i rector del seminari de Girona, Dr. Jordi Font, va continuar la reflexió. La seva ponència ens va situar en el gran regal de l’Eucaristia, que ens fa ser un sol cos en Crist. Basant-se en el text de la primera Carta als Corintis, en la Didakhé i en la mateixa epiclesi eucarística, subratllava el do de la reunió i de la comunió, nota central de la vida de l’Església, de la qual depèn el seu testimoniatge creïble. La fraternitat, doncs, no és solament una opció de vida, sinó la llum que oferim a la humanitat com a menjar exquisit, fonamentat en la força del sagrament eucarístic.

Després del diàleg fructuós entre tots, arribà la ponència del Dr. Joan Carrera, professor de Moral de l’AUSP i director de l’Institut de Teologia Fonamental. Va introduir el seu tema amb una anàlisi del món global en què vivim, fixant-se en els valors que actualment mouen i preocupen la societat. Davant aquesta realitat, l’evangeli desitja presentar-se com una proposta alternativa. A través de l’encíclica Laudato Si, el ponent va fer-se ressò dels suggeriments del Papa Francesc per descobrir una humanitat més sàvia, fraterna i feliç en la casa comuna del nostre món.

Dijous 21 ens esperaven tres sessions matinals, de caire més ecumènic. La primera anava a càrrec del Metropolita Athanasios Chatzopoulos, bisbe d’Acaia i director de la Oficina de Representació de l’Església grega en la Unió Europea, que, per motius de salut, no va poder fer-s’hi present. Tanmateix, la seva ponència va ser llegida pel professor Xavier Morlans. Es va fer un recorregut per les relacions mantingudes històricament entre l’Ortodoxia i la Reforma, posant un especial èmfasi en el segle XVII i el Manual de Dositeo. Es va aterrar després en l’església grega i la influència del món protestant, amb temes fonamentals com la lectura i la interpretació de la Bíblia, la manera de predicar i la iconografia.

Seguidament es donà pas al món protestant, de la mà del Prof. Fulvio Ferrario, degà de la Facultat de Teologia Valdesa a Roma. La seva ponència va aprofundir sobre el concepte de la paraula “reforma” al llarg de la història de l’Església. Va fer després un repàs dels temes fonamentals de la Reforma, especialment en aspectes eclesiològics i de ministeri, per subratllar la necessitat d’un continu moviment de reformació i de conversió eclesials. Va aterrar després en dos temes essencials, la reforma de la doctrina i la reforma del ministeri, que segueixen en procés. Pel que fa a la doctrina, va posar l’exemple de la doble predestinació. Mentre que l’ordenació de les dones va centrar el debat ministerial.

La darrera intervenció fou a càrrec del Dr. Daniel Palau, professor de l’AUSP, llicenciat en Història de l’art i doctor en Teologia dogmàtica. La seva ponència se centrà en el Concili Vaticà II, com a gran moment de nous plantejaments i fites per a l’Església catòlica. A partir de l’anàlisi de les quatre constitucions conciliars, el ponent mostrà com aquest renovellament tingué dos eixos primordials, la Paraula de Déu i l’Esperit Sant, en tant que força vitalitzadora i dinamitzadora que provoca el constant moviment cap a l’encontre amb Jesucrist. Acabà la seva explicació amb una al·lusió al Papa Francesc, que actualitza aquests dos motors, la Paraula i l’Esperit, en el nostre món actual.

Les dues tardes tingueren un caire més pràctic, de la mà del prevere Michael White i del laic Tom Corcoran, tots dos al servei de la parròquia de la Nativitat, a Baltimore (EEUU).  Els dos feren arribar les seves experiències pastorals, des del moment que es decidiren a transformar una “parròquia de manteniment” i convertir-la en un centre d’evangelització obert a tothom. Com a eixos centrals de renovellament, prioritzen un exquisit acolliment a les persones, una acurada vetlla per la celebració litúrgica, especialment per la música, i un desig d’evangelització. També opten per la creació de grups petits, entre 4 i 10 persones, capaços de mantenir un ambient d’intimitat i de comunicació fluïda, formant cèl·lules vives. S’accentua que cadascú sigui ferment convidant a un altre a participar de les activitats parroquials. Totes aquestes experiències són recollides en el seu llibre “La reconstrucción de un parroquia”, traduït al castellà l’any 2016 per l’Editrice Vaticana. La seva experiència suscità un munt de preguntes entre els participants, enriquint moltíssim el diàleg.

Les sessions de la tarda foren organitzades per la Càtedra de Teologia Pastoral de l’AUSP. Recollien la mateixa preocupació pastoral dels dos anteriors simposis, que també van dedicar les tardes a parlar sobre la renovació parroquial i sobre la participació dels joves en l’Església.

Begonya Palau, coordinadora del Simposi.

 

Recupera les comunicacions:

Dia 20 (matí):

 

Dia 20 (tarda): 

 

Dia 21 (matí):